mn en

 

 

 

Program stipendija Coimbra grupe za mlade istraživače iz Evropskog susjedstva

Univerziteti iz Coumbra grupe nude kratke posjete mladim istraživačima sa ustanova visokog obrazovanja iz Evropskog susjedstva. Glavni cilj programa stipendija je da omogući naučnicima da sprovedu istraživanja na kojima su angažovani na svojim matičnim ustanovama kao i da im pomogne da uspostave akademske i istraživačke kontakte.

Prihvatljive zemlje za 2016. godinu su sljedeće:
Albanija, Alžir, Azerbejdžan, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Egipat, Gruzija, Izrael, Jermenija, Jordan, Kazahstan, Kosovo, Kirgistan, Liban, Libija, Makedonia, Moldavija, Maroko, Palestina, Rusija, Srbija, Sirija, Tadžikistan, Tunis, Turkmenistan, Ukrajina  Uzbekistan.

Šema stipendija je namijenjena mladim naučnicima (obično ispod 35 godina).  Aplikanti treba da budu državljani ili trenutni rezidenti neke od gore nabrojanih zemalja, i da su trenutno članovi akademskog osoblja na univerzitetima ili sa njima izjednačenim ustanovma visokog obrazovanja sa sjedištem u nekoj od ovih zemalja. Pored navedenog, u većini slučajeva kandidati treba da imaju postodoktorski ili sa ovim izjednačen status, mada neke ustanove iz Coimbra grupe mogu ponuditi mogućnosti i za studente doktorskih studija.

Rok za podnošenje prijava: 31. mart 2016 godine
On-line aplikaciona forma je dostupna ovdje: www.coimbra-group.eu/activities/scholarships

Za dalje informacije možete kontaktirati Annu Quici quici@coimbra-group.eu
Nikšić, 10. 02. 2016. godine

OBAVJEŠTENJE
Na osnovu Protokola potpisanog u okviru Mevlana programa razmjene (Mevlana Exchange Programme) između Univerziteta Crne Gore i Univerziteta Čanakale, Univerziteta Izmir i Univerziteta Balikešir iz Turske, objavljujemo Konkurs za razmjenu studenata i nastavnog osoblja za akademsku 2016/17. godinu. Pravo na prijavu imaju studenti i akademsko osoblje Univerziteta Crne Gore. Opširnije...
Nikšić, 10. 02. 2016. godine

KONKURS ZA DODJELU STUDENTSKE NAGRADE ZA NAJBOLJI NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI, UMJETNIČKI I STRUČNI RAD STUDENATA ZA 2015. GODINU (preuzmi konkurs)
Nikšić, 04. 2. 2016. godine

Balkans Peace Park - poziv za volontere

Za ljetnje škole koje organizuje po albanskim, crnogorskim i kosovskim planinama Balkans Peace Park Project traži volontere.
Na posljednjoj strani Newslettera je poziv studentima-volonterima da se kao predavaci ili koordinatori na ljetnjim školama prikljuce projektu (iskustvo u nastavi nije presudno).
Ucesnici iz Crne Gore su dobrodošli!

Nikšić, 28. 12. 2015. godine

Studijski boravak u inostranstvu i priznavanje ispita
Svi studenti koji provode semestar ili studijsku godinu u inostranstvu dužni su da popune, ovjere i na gostujuci univerzitet ponesu Learning Agreement, gdje treba da ga ovjere i donesu po povratku. Dokument popunjava sam student, šalje na provjeru rukovodiocu svog studijskog programa i po odobrenju rukovodioca je potpisuje prodekan za medunarodne odnose. Za dodatne informacije student se može obratiti prodekanu za medunarodnu saradnju, doc. dr Jeleni Kneževic, u dekanatu Filološkog fakulteta u terminima konsultacija ili na mejl: jelenak@ac.me
Nikšić, 28. 12. 2015. godine

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo sve zainteresovane da su programi mobilnosti Green Tech i Sunbeam otvorili konkurse za narednu akademsku 2016/2017 godinu.
Programi daju priliku studentima i akademskom osoblju da borave na nekom od partnerskih univerziteta u Evropi u periodu od mjesec dana do dvije godine.
Prijava se podnosi online, odnosno na sajtovima pomenutih programa, gdje se takodje mogu naći sva potrebna dokumenta za apliciranje.
Za studije jezika relevantniji sunbeam program preko koga se nudi mogućnost studiranja u Hrvatskoj, Italiji, Soveniji...

Green Tech: https://social-green-tech-wb.webs.uvigo.es/
Sunbeam: http://www.sunbeam.univpm.it/EN/home

Konkursi ce trajati do 5. februara za Sunbeam program, odnosno, do 25. marta za GreenTech program.
Nikšić, 28. 12. 2015. godine

Studijska posjeta u okviru projekta Bilateralne naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Republike Hrvatske
U okviru Bilateralne naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Republike Hrvatske, na predavanjima održanim 21. decembra 2015. godine u Svečanoj Sali Dekanata, Sudijski program za Geografiju, u saradnji sa Geodetskim fakultetom, Sveučilišta u Zagrebu, predstavio je projkat „GIS baza podataka zaštićenih prirodnih dobara na primjeru objekata geonasljeđa“. Opširnije... gge
Nikšić, 28. 12. 2015. godine

STUDENTKINJE SA MASTER PROGRAMA ZA INKLUZIVNO OBRAZOVANJE U FINSKOJ
University of Jyväskylä – Faculty of Education

U okviru Tempus programa FOSFIM, planiran je bio studijski boravak studenata u Finskoj, na Univerzitetu u Juveskuli (University of Jyväskylä – Faculty of Education) koji je ujedno naš partner u  Projektu. U periodu od 01.11. do 01.12. 2015. godine, naše studentkinje Nađa Vujović i Andrea Babić su boravile na pomenutom univerzitetu. Predstavnici partnerske institucije iz  Juveskule, uključeni u dosadašnje projekatske aktivnosti su, u okviru radnog paketa, usmjerenog na stručno usavršavanje kadra i studenata na Filozofskom fakultetu, na Programu za inkluziju, osmislili  plan njihove posjete, odn. studijskog boravka u njihovoj akademskoj sredini. Opširnije... if
Nikšić, 15. 12. 2015. godine

Projekat TRAIN

Univerzitet Crne Gore, uz podršku fondacije King Baudouin, realizuje projekat TRAIN, sa ciljem da razvije, implementira i evaluira program treninga profesionalnog razvoja akademskog osoblja, usmjeren, prije svega, na buduće profesore i saradnike u nastavi. Teži se razvoju novog kadra na univerzitetima Zapadnog Balkana (partneri u projektu su još i Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Novom Sadu i Univerzitet u Sarajevu).
Četvrti modul na temu METODOLOGIJA NAAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA će se održati u UTORAK 15.12.2015. GODINE U 10:00H, u prostorijama Rektorata Univerziteta Crne Gore. Trener ovog modula je prof. dr Zdravko Krivokapić.
Ciljna grupa programa obuke su: studenti doktorskih studija, saradnici u nastavi, docenti i studenti post-doktorskih studija.
Kandidati će se upoznati s postupkom, tako i s problemima s kojima se mogu sresti u procesu istraživanja i prezentacije rezultata.
Molimo zainteresovane kandidate da se prijave putem e-maila: psanja@ac.me [1], najkasnije do 11.12.2015.godine.

Nikšić, 8. 12. 2015. godine


STUDIJSKE POSJETE EKSPERATA SA PARTNERSKIH UNIVERZITETA , U OKVIRU PROJEKTA FOSFIM
U kontekstu projekatskih aktivnosti predvidjenih FOSFIM planom i posebnim ciljevima, u toku mjeseca novembra, studenti Magistarskih studija inkluzivnog obrazovanja imali su prilike da slušaju i učestvuju u interaktivnim radionicama koje su  im organizovali profesori/eksperti iz Belgije, Finske i Portugalije. Opširnije... fos
Nikšić, 30. 11. 2015. godine  

POSJETA FRANCUSKOM INSTITUTU U PODGORICI
Studenti Francuskog jezika i književnosti sa profesoricom doc. dr Jasnom Tatar Anđelić su u petak, 13.11.2015. bili gosti Francuskog instituta u Podgorici. Direktor Instituta i Prvi sekretar Ambasade Fran­cuske u Podgorici Žan Žak Forte je  prezentirao aktivnosti Instituta i mogućnosti saradnje. Opširnije... fr
Nikšić, 19. 11. 2015. godine  


Studijske posjete u okviru projekta FOSFIM (posjete eksperata iz Belgije, Portugalije i Finske)
U skladu sa planiranim zadacima u okviru Tempus projekta FOSFIM, predviđeno je realizovanje predavanja iz predmetnih oblasti koje su ovim magistarskim programom obuhvaćene. U intervalu od 11.11. do 14.11.2015. godine na Filozofskom fakultetu je realizovana ekspertska posjeta stručnjaka iz Belgije, sa jednog od partnersih univerziteta u Projektu (Univerzitet u Leuvenu-Belgija), s ciljem prezentovanja tema iz  oblasti inkluzivnog obrazovanja na magistarskim studijama. Opširnije... dfs
Nikšić, 16. 11. 2015. godine

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE

PROGRAMA STUDENTSKOG LIDERSTVA

Nikšić, 16. 10. 2015. godine

 Obavještenje o stipendijama Fondacija DAAD i dr Zoran Đinđić
Univerzitet Crne Gore  i ove godine učestvuje u programu stipendiranja Fondacije DAAD i Fondacije dr Zoran Đinđić. Rok za podnošenje aplikacija  i za studenate i za profesora  je 15. novembar 2015.godine.  Sve ostale  detalje i neophodne  informacije možete pronaći  na sajtu Univerziteta Crne Gore (http://www.ucg.ac.me/)
Nikšić, 07. 10. 2015. godine

Informacija/najava mobilnosti u sklopu Erazmus+ programa

Na sajtu Univerziteta Crne Gore (http://www.ucg.ac.me/) je objavljen spisak univerziteta sa kojima je potpisan ugovor o mobilnosti u okviru Erazmus + programa. Konkursi mobilnosti će biti raspisani vrlo brzo,   tokom  oktobra mjeseca 2015. godine.
Obavještenje: predavanje profesora Haralada Hasimajera sa Univerzitetea u Gracu na temu: Djelo Petera Handkea u svijetlu austrijske književne istorije će se održati 7.10.2015.godine u 19h u KIC-u “Budo Tomović”, Podgorica (multimedijalna sala 1).
Pozivaju se studenti i profesori Filozofskog i Filološkog fakulteta da prisustvuju ovom događaju. Konsekutivni prevod je obezbijeđen od strane organizatora događaja - Austrijske ambasade u Podgorici, Humboltovog društva i KIC-a” Budo Tomović”  u Podgorici.

Nikšić, 07. 10. 2015. godine

Informacija: projekcija filma “Adresa Logor”  u organizaciji Jevrejske zajednice u Crnoj Gori

Jevrejska  zajednica Crne Gore u sklopu projekta “Protiv zaborava - četiri logora II Svjetskog rata u Beogradu, povodom Konferencije jevrejskih zajednica Balkana – MAHAR 2015.godine, organizuje projekciju filma  “Adresa  Logor”, 26.oktobra 2015.godine, u 18:30h, u KIC-u “Budo Tomović” u Podgorici.
Pozivaju se studenti  i profesori Filozofskog i Filološkog fakulteta  da prisutvuju ovom događaju. Prije projekcije filma, prethodiće izložba na temu holokausta u organizaciji Jevrejske opštine Zemun, sa početkom u 18h.

Nikšić, 07. 10. 2015. godine

O B A V J E Š T E NJ E
Prijem studenata postdiplomskih magistarskih studija upisanih 2015/16. godine obaviće se 28. 9. 2015. godine u 11 sati u svečanoj sali Filozofskog fakulteta. Tom prilikom studenti će biti obaviješteni o pravilima studiranja na postdiplomskim studijama.
Nikšić, 23. 9. 2015. godine

O B A V J E Š T E NJ E
Univerzitet Crne Gore, uz podršku fondacije King Baudouin, realizuje projekat TRAIN, sa ciljem da razvije, implementira i evaluira program treninga profesionalnog razvoja akademskog osoblja, usmjeren, prije svega, na buduće profesore i saradnike u nastavi. Opširnije...
Nikšić, 17. 9. 2015. godine

O B A V J E Š T E NJ E

U ponedjeljak, 21. septembra 2015. godine u 10 časova, dekan Filozofskog fakulteta, prof. dr Goran Barović primiće studente I godine osnovnih studija u amfiteatru Fakulteta i poželjeti im dobrodošlicu.

Nakon pozdravne riječi Dekana, rukovodioci studijskih programa obaviće prijem studenata za svaki Studijski program pojedinačno u matičnim prostorijama tih programa. Tom prilikom studenti će detaljno biti obaviješteni o najvažnijim detaljima Pravila studiranja i dobiti ostale potrebne informacije.

D E K A N A T
Nikšić, 16. 9. 2015. godine

Obavještenje za polaznike kursa turskog jezika
 
Obavještavaju se polaznici kursa turskog jezika organizovanog na Filozofskom fakultetu studijske 2014/15. godine da sertifikate o uspješno završenom kursu mogu podići u dekanatu.

Međunarodni konkurs poezije i pozorišta "Zamak Duino" - Poezija i Solidarnost
Centar za međunarodne studije i dokumentaciju za kulturu mladih pri Univerzitetu u Trstu i italijansko Udruženje za poeziju i solidarnost organizuju Međunarodni konkurs poezije i pozorišta "Zamak Duino" - Poezija i solidarnost, jezici naroda (XII izdanje 2016). Opširnije...
Nikšić, 14. 9. 2015. godine

REZULTATI KONKURSA ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA ZA STUDIJSKU 2014/15. godinu - ČETVRTI UPISNI ROK
Studijski programi:
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
Ruski jezik i književnost
Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće zaključno sa 11. 09. 2015. godine od 08:00h do 16:00h
Nikšić, 09. 9. 2015. godine


REZULTATI KONKURSA ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA ZA STUDIJSKU 2014/15. godinu - TREĆI UPISNI ROK
Studijski programi:
Filozofija
Istorija
Geografija
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
Srpski jezik i južnoslovenske književnosti
Ruski jezik i književnost
Italijanski jezik i književnost
Francuski jezik i književnost
Njemački jezik i književnost
Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće zaključno sa 04. 09. 2015. godine od 08:00h do 16:00h
Nikšić, 01. 9. 2015. godine


REZULTATI KONKURSA ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA ZA STUDIJSKU 2014/15. godinu - DRUGI UPISNI ROK
Studijski programi:
Sociologija
Filozofija
Istorija
Geografija
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
Srpski jezik i južnoslovenske književnosti
Ruski jezik i književnost
Italijanski jezik i književnost
Francuski jezik i književnost
Njemački jezik i književnost
Psihologija
Upis kandidata izvršiće se 09. 07. 2015. godine od 08:00h do 16:00h
Kandidati koji ne izvrše upis do 09. 07. 2015. godine gube pravo na upis, a njihova mjesta popuniće kandidati ispod crte.
Nikšić, 08. 07. 2015. godine

UNIVERZITET CRNE GORE
RASPISUJE KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA
za studijsku 2015/16. godinu – II upisni rok
Nikšić, 03. 7. 2015. godine

REZULTATI KONKURSA ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA ZA STUDIJSKU 2015/16. godinu - PRVI UPISNI ROK
Studijski programi:

Sociologija
Filozofija
Istorija
Geografija
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
Srpski jezik i južnoslovenske književnosti
Engleski jezik i književnost
Ruski jezik i književnost
Italijanski jezik i književnost
Francuski jezik i književnost
Njemački jezik i književnost
Pedagogija
Obrazovanje učitelja
Predškolsko vaspitanje
Psihologija

Upis kandidata izvršiće se zaključno sa 1. julom 2015. godine do 16h.

Kandidati koji ne izvrše upis zaključno sa 1. julom 2015. godine gube pravo na upis, a njihova mjesta popuniće kandidati ispod crte.

Nikšić, 29. 6. 2015. godine

Dopunsko testiranje za upis na Studijskom programu za psihologiju biće realizovano 27.6.2015.god. (subota) sa početkom u 9h.

Redosled testiranje je sljedeći:

- Test kognitivnih sposobnosti
- Test opšte informisanosti
- Test znanja iz psihologije.
- Kandidati ne smiju kasniti i moraju sa sobom imati jedan identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš).
- Testiranje se održava u amfiteatru.
Nikšić, 26. 06. 2015. godine

DAN OTVORENIH VRATA ZA BRUCOŠE
Nikšić, 25. 06. 2015. godine


UNIVERZITET CRNEGORE RASPISUJE KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA
za studijsku 2015/16. godinu – I upisni rok
Nikšić, 22. 06. 2015. godine

OBAVJEŠTENJE
Na sljedecem linku mozete pronaci sve informacije o medjunarodnim programima mobilnosti koje nudi Ministarstvo nauke Crne Gore.  http://www.mpin.gov.me/rubrike/medjunarodni-programi-mobilnosti-studenata/147565/Studija-o-programima-mobilnosti.html
Nikšić, 19. 06. 2015. godine

INFORMACIJA O CEEPUS PROGRAMU
CEEPUS III - Central European Exchange Program for University Studies
(Centralno-evropski program za univerzitetsku razmjenu)
Cilj CEEPUS programa je podsticaj mobilnosti, kroz obezbjeđivanje stipendija za studente osnovnih, postdiplomskih i doktorskih studija i univerzitetske profesore za studijski boravak, kurseve jezika, intenzivne kurseve i studentske ekskurzije u nekoj od zemalja članica CEEPUS programa. Opširnije... (cesto postavljena pitanja)

Nikšić, 19. 06. 2015. godine


OBAVJEŠTENJE/Nacionalna Erasmus+ kancelarija: Drugi poziv za projekte međunarodne kreditne mobilnosti

Obavještavamo Vas da je otvoren drugi poziv za prijavu projekata međunarodne kreditne mobilnosti (International Credit Mobility) u okviru Ključne akcije 1 Erasmus+ programa. Kao što je najavljeno u maju, većina Nacionalnih agencija je otvorila drugi poziv za projekte u okviru konkursa za međunarodnu kreditnu mobilnost za 2015. godinu. Poziv je otvoren za projekte mobilnosti sa regionima sa kojima nijesu iskorišćena sva raspoloživa sredstva u okiru konkursa koji je trajao do 4. marta 2015. godine, među kojima je i region Zapadnog Balkana. Opširnije...
Nikšić, 19. 06. 2015. godine

Konkurs za dodjelu 3 stipendije za magistarske studije (Master II) u Republici Francuskoj 2015/2016
Prijave do 5. juna 2015.

Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodnog razvoja Republike Francuske, posredstvom Francuske Ambasade u Crnoj Gori, nudi godišnje stipendije za master II studije, frankofonim studentima iz Crne Gore koji žele da nastave svoje obrazovanje u Francuskoj. Opširnije...

Nikšić, 01. 06. 2015. godine

OBAVJEŠTENJE
Povodom gostovanja dvije američke spisateljice, Meg Wolitzer i Linde Hogan, na festivalu kratke priče „Odakle zovem“, koji organizuje knjižara Karver u saradnji sa Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država, pozivamo studente anglističkih departmana da uzmu učešće u radionicama koje će biti organizovane u prostorijama Instituta za strane jezike u Podgorici, 4. jula 2015. godine, sa početkom u 10:30h i 12:30h.
MEG WOLITZER - biografije
LINDA HOGAN - biografije
Nikšić, 19. 05. 2015. godine

STUDENTI FRANCUSKOG JEZIKA U POSJETI FONDACIJI PETROVIĆ NJEGOŠ I FRANCUSKOM UGLU NA CETINJU

U skladu sa Sporazumom o saradnji potpisanim sa Filozofskim fakultetom, Fondacija „Petrović Njegoš“ je za studente Studijskog programa za francuski jezik i književnost organizovala jednodnevnu posjetu Dvorcu Petrovića na Kruševcu u Podgorici, Muzeju kralja Nikole  i Francuskom uglu „Frédéric Rossif“ na Cetinju. Opširnije... fpn
Nikšić, 19. 05. 2015. godine  

OBAVJEŠTENJE

Ambasada Francuske u Crnoj Gori je raspisala Konkurs za dodjelu 3 stipendije za magistarske studije (Master II) u Republici Francuskoj. Za vise detalja pogledati u pratecim dokumentima.
Konkurs 2015
Apel 2015
Nikšić, 12. 05. 2015. godine

Poziv studentima da se prijave za najveći biznis forum
za mlade u Crnoj Gori!
AIESEC Crne Gore po prvi put organizuje Montenegro Youth to Business Forum, događaj koji okuplja mlade top talente i najuspješnije predstavnike biznisa u Crnoj Gori. Forum će se održati 14. maja u Podgorici u Hotelu Ramada.
Tema ovogodišnjeg foruma je Konkurentnost u 21. vijeku. Delegati će se učešćem na forumu  upoznati sa trenutnim stanjem na tržištu rada i  naučiće kako da se na vrijeme profesionalno usavršavaju. Opširnije...
pf
Nikšić, 04. 05. 2015. godine
 

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
CONTEMPORARY INDIGENOUS REALITIES
Filozofski fakultet u Nikšiću u saradnji sa Filozofskim fakultetom u Osijeku i Univerzitetom u Centralnoj Oklahomi u Edmondu, SAD, organizuje međunarodnu konferenciju Contemporary Indigenous Realities (Savremena starosjedilačka pitanja), koja će se održati u Nikšiću od 25. do 27. juna 2015. godine. Opširnije... cif
Nikšić, 28. 04. 2015. godine

Obavještenenje za studente sa svim detaljima i načinom prijavljivanja za Ljetnu školu u Irskoj

Bridge Education Abroad Institute (BEAI) in Ireland, plans short programs all across the world, to provide students with unique opportunities to experience different political cultures while strengthening their leadership and diplomacy skills. Our programs draw a diverse group of students together from all over the world to discuss pressing global issues while exchange cultural values. In a rapidly globalizing world, we believe these experiences are invaluable to the success of students in the global job market. More...

Nikšić, 24. 04. 2015. godine

PLAN ELEKTRONSKOG ANKETIRANJA STUDENATA ZA
LJETNJI SEMESTAR
Preuzmi Plan elektronskog anketiranja prvi dio...
Preuzmi Plan elektronskog anketiranja drugi dio...
Nikšić, 23. 04. 2015. godine

KAS stipendije
Njemačka Fondacija Konrad Adenauer (KAS) dodjeljuje stipendije za studijsku 2015/16 god. društveno i politički angažovanim i nadarenim studentima završnih godina fakulteta, postdiplomcima i doktorantima koji studiraju u Crnoj Gori...
Konkurs KAS stipendije 2014/15.
Prijavni formular
Nikšić, 22. 04. 2015. godine

O B A VJ E Š T E NJ E

Obavještavamo sve zainteresovane studente i stručni kadar Filozofskog fakulteta da se u periodu od 17. do 24. aprila mogu prijaviti za osnovni i besplatan kurs HEBREJSKOG JEZIKA, koji će, na volonterskoj osnovi, držati  dr. Shai Choen.
Časovi će se održavati dva puta nedeljno u prostorijama Filozofskog fakulteta, u terminima koja će biti naknadno usaglašeni sa polaznicima kursa. Ukupno trajanje kursa je tri mjeseca.

Svi zainteresovani mogu da se jave na: snekomzar@gmail.com
Nikšić, 17. 04. 2015. godine

O B A VJ E Š T E NJ E

Obavještavamo vas da je otvoren konkurs za Mevlana program razmjene za studente i akademsko osoblje, koji finansira Vlada Republike Turske.
Konkursi su otvoreni za kandidate na svim nivoima studija. Za studente, ponuđeni su programi razmjene u trajanju od jednog semestra, a za akademsko osoblje od 2 nedjelje do 3 mjeseca.
Potrebno je da, uz aplikaciju, studenti dostave potvrdu o znanju jezika i prosjeku ocjena na studijama.
Za razmjenu sa Canakkale Onsekiz Mart Univerzitetom  mogu se prijavljivati samo studenti Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, dok se svi ostali studenti mogu prijaviti za univerzitete Balikesir i Mehmet Akif Ersoy.
Stipendija obuhvata troškove školarine, smještaja i mjesečnu nadoknadu.
Krajnji rok za prijave je 17. april 2015. godine, a prijave je potrebno poslati na mejl slavica.pa@ac.me.
Više informacija o programu možete pronaći na sajtovima http://www.ir.ucg.ac.me/  i http://www.yok.gov.tr/web/mevlana.

Nikšić, 16. 04. 2015. godine

N O V O S T I
Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne saradnje (MAECI) Vlade Republike Italije i ove godine dodjeljuje crnogorskim studentima stipendije čija je svrha da se podrži širenje poznavanja italijanskog jezika i kulture, da se ojačaju lingvističke i kulturne veze sa prijateljskim zemljama i da se doprinese usavršavanju i istraživačkim aktivnostima na italijanskim naučnim i edukativnim državnim institucijama. Opširnije...
Nikšić, 16. 04. 2015. godine

Prvo državno takmičenje iz sociologije

Na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, 4. aprila 2015. godine u organizaciji Društva sociologa Crne Gore, Filozofskog fakulteta i Instituta za sociologiju i psihologiju Filozofskog fakulteta u Nikšiću, odžano je Prvo državno takmičenje iz sociologije za učenike srednjih škola.
Opširnije...

soc

Nikšić, 9. 04. 2015. godine

OBAVJEŠTENjE

az

Udruženje studenata i mladih istraživača istorije CLIO i Studijski program za istoriju Filozofskog fakulteta u Nikšiću i organizovali su u srijedu 25.03.2015. godine „Ambasadorski sat“, odnosno razgovor sa diplomatskim predstavnikom Republike Azerbejdžan u Crnoj Gori gospodinom Seyranom Mirzazadehom. Opširnije...
Više o pomenutom konkursu u priloženom linku, uz napomenu da je u dogovoru sa gospodinom Mirzazadom rok za prijavu na ovaj konkurs za studente iz Crne Gore produžen do 10 aprila.

Konkurs...

Nikšić, 27. 03. 2015. godine

Frankofonija 2015 na Filozofskom fakultetu
 

Studenti i profesori studijskog programa za francuski jezik i književnost su u ponedjeljak 23.03.2015. tradicionalno obilježili dane Frankofonije u amfiteatru fakulteta i tom prilikom ugostili predstavnike Ambasade Francuske u Crnoj Gori i svoje kolege sa Ekonomskog fakulteta, Fakulteta za turizam i Instituta za strane jezike Univerziteta Crne Gore. Opširnije...

ff
Nikšić, 23. 03. 2015. godine

U susret obilježavanju Dana studenata
FDES raspisao Konkurs za izbor najaktivnijeg studenta Crne Gore

 
Fakultet za državne i evropske studije, uoči obilježavanja Dana studenata, raspisao je Konkurs za Izbor najaktivnijeg studenta Crne Gore, koji će osvojiti i novčanu nagradu u iznosu od 1.000 eura. Izbor najaktivnijeg studenta je prvi put organizovan povodom Dana studenata 2013. godine, a ideja je da se isti organizuje svake dvije godlne. Opširnije...
Nikšić, 23. 03. 2015. godine
O B A V J E Š T E NJ E
 

Vlada Republike Turske u okviru programa Stipendije turske svake godine dodjeljuje stipendije stranim učenicima/studentima.
Za osnovne, magistarske i doktorske studije učenici/studenti mogu aplicirati isključivo putem interneta,, na stranici www.turkiyeburslari.gov.tr.
Konkurs je otvoren do 31. marta 2015. godine.
Stipendijski program uključuje besplatan boravak, studiranje i učenje turskog jezika u trajanju od jedne godine, avionsku kartu (prilikom prvog odlaska u Tursku i nakon diplomiranja), mjesečnu novčanu nadoknatu, kao i zdravstveno osiguranje studenta.

Nikšić, 10. 03. 2015. godine

OBAVJEŠTENJE

Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo na otvorenu prezentaciju „Stipendije Turske 2015“, za OSNOVNE, POSTDIPLOMSKE I DOKTORSKE STUDIJE, koja će se održati u četvrtak 12. marta 2015. godine u hotelu „Ramada“ u Podgorici sa početkom u 19:00 časova.
Prisutnima će se obratiti Nj.E. Mehmet Niyazi TANILIR, ambasador Republike Turske u Crnoj Gori, kao i bivši studenti koji će podjeliti svoja iskustva.
...
Nakon prezentacije stipendija, zainteresovani će biti u prilici da
postave pitanja vezana za studiranje u Turskoj.
Dobro došli!
Ambasada Republike Turske U Crnoj Gori

Nikšić, 10. 03. 2015. godine

INFORMACIJA ZA STUDENTE MAGISTARSKIH STUDIJA INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA
 
Predavanja iz oblasti: UVOD U SMETNJE U RAZVOJU I INDIVIDUALNE POTREBE: IDENTIFIKOVANJE I INTERVENCIJA, održaće prof. dr Nenad Glumbić, 06.03, s početkom u 13h i 07.03. 2015, na Filozofskom fakultetu, u učionici br. 328, na 3. spratu.
Nikšić, 04. 03. 2015. godine

JEDNOGODIŠNJI MASTER NA UNIVERZITETU U ATINI
 
Programi edukacije u okviru projekta: “Saradnja univerzitetiteta promovisanje održivosti, ljudskih prava i mira u jugoistočnoj evropi U/SEE Projekta. Zadnji dan apikacije je 15. jun 2015. Više informacija na www.see.pspa.uoa.gr
Opširnije...
Nikšić, 04. 03. 2015. godine

LJETNJI SEMINAR U TINOSU
 

Informacija za ljetnji godišnji internacionalni seminar u organizaciji fondacije za kulturu iz Tinos-a od 4 do 9 jula 2015. godine. Više informacija naći na web sajtu www.itip.gr
Opširnije...

Nikšić, 04. 03. 2015. godine

RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU KONKURISALI NA POSTDIPLOMSKE MAGISTARSKE STUDIJE INKLUZIVNO OBRAZOVANJE
 
Preuzmi spisak
Nikšić, 17. 02. 2015. godine

OBAVJEŠTENJE O INSTITUCIJI STUDENTSKOG OMBUDSMANA
 
Studentski parlament UCG obaviještava studente Univerziteta Crne Gore da je pri Studentskom parlamentu UCG uspostavljena institucija studentskog ombudsmana. Za studentskog ombudsmana je imenovan Lazar Šuković, predstavnik Arhitektonskog fakulteta u Studentskom parlamentu. Uz saglasnost Upravnog odbora UCG, studentski ombudsman je institucionalizovan u okviru sistema UCG-a i ima svoje prostorije u zgradi Rektorata. Opširnije...
Nikšić, 10. 02. 2015. godine
 

K O N K U R S
 

Za upis studenata na postdiplomske magistarske studije Filozofskog fakulteta u Nikšiću na studijskom programu

- Inkluzivno obrazovanje                                                      20 kandidata

- Opširnije...
- Programi

Nikšić, 4. 02. 2015. godine

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI

 
asasaFilozofski fakultet iz Nikšića i Institut za šumarstvo Crne Gore su 21. 01. 2015. godine sa predstavnicima italijanskog Univerziteta „Ferara“ potpisali memorandum o saradnji, kojim je predviđena razmjena predavača i studenata, kao i zajednička istraživanja. Filozofski fakultet iz Nikšića prva je ustanova van granica Evropske unije (EU) sa kojom će „Ferara“ imati saradnju u oblasti geonauke, istakao je profesor italijanskog univerziteta Paola Sciavole. Opširnije...
Nikšić, 2. 2. 2015. godine

No Quality without Equality
International Conference on Diversity, Equality,
and Social Justice in Early Childhood
4-5 June 2015
DECET in collaboration with Newman University, Birmingham UK
More...

Submission of proposals and abstracts
Nikšić, 2. 2. 2015. godine

Legat prof. dr Miladina Miša Vukovića
Značajno mjesto u popunjavanju i obogaćivanju knjižnog fonda Biblioteke, predstavljaju donacije i pokloni institucija i ustanova, te istaknutih kulturnih, naučnih, javnih radnika, profesora. Tom mjestu, nesumnjivo, pripada i legat dugogodišnjeg bibliotekara, profesora i dekana Filozofskog fakulteta, Miladina Miša Vukovića.
Legat sadrži 1.723 publikacije monografske građe, kao i 80 naslova periodičnih publikacija sa preko 230 knjižnih jedinica, dugo godina sakupljanih, pažljivo biranih, iz skoro svih oblasti društvenih nauka. Opširnije...
leg
Nikšić, 30. 12. 2014. godine

Konkurs za Beogradski medjunarodni model
Ujedinjenih nacija ''BIMUN 2015''
 

Beogradski međunarodni model UN - BIMUN 2015 je međunarodna konferencija koju organizuje Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije, a osnovna tema je ''PRIRODNE KATASTROFE I KLIMATSKE PROMENE''.
Na konferenciji će biti akademska simulacija zasedanja organa UN na sledeće teme: Opširnije...

 
Nikšić, 25. 12. 2014. godine

Prestižnu Fulbright stipendiju po drugi put dobila profesorica Filozofsog fakulteta
mkkMarija Krivokapić, vanredna profesorica na Studijskom program za engleski jezik i književnost, Filozofski fakultet u Nišiću, dobitnica je po drugi put prestižne Fulbright stipendije za petomjesečni istraživački rad tokom ljetnjeg semestra 2014–2015. godine na Univerzitetu u Centralnoj Oklahomi u Edmondu. Marija Krivokapić će se baviti istraživanjem savremenih tendencija u kritičkoj teoriji starosjedilaca Sjeverne Amerike. Opširnije...
Nikšić, 08. 12. 2014. godine

Jednomjesečni kurs ,,Balkanske kulture i konflikti” na univerzitetu Seton Hill u Pensilvaniji, SAD, održaće prof. dr Janko Andrijašević

ja

Prof. dr Janko Andrijašević će održati jednomjesečni kurs ,,Balkanske kulture i konflikti” na univerzitetu Seton Hill u Pensilvaniji, SAD, u januaru 2015. Ovo je drugo gostovanje prof. Andrijševića na istom univerzitetu, na kom je boravio i u januaru 2013. godine. Opširnije...

Nikšić, 08. 12. 2014. godine

O B A V J E Š T E Nj E
 

Skrećemo pažnju na činjenicu da je istekao dogovoreni rok za uplatu rate za školarine.
Molimo vas da uz prolongiranje ovog roka za dodatnih sedam dana, koji odobravamo na zahtjev studentskih predstavnika, obavijestite dužnike da im do izmirenja dugovanja neće biti omogućen pristup završnim i popravnim ispitima, i drugim provjerama znanja, niti biti izvršena verifikacija ocjena. Opširnije...

Nikšić, 08. 12. 2014. godine

Studenti Geografije se upoznali sa radom Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Nikšić
onkkStudenti III godine i specijalističkih studija Geografije, posjetili su Opštinu Nikšić 1. decembra, gdje su imali predavanje u okviru predmeta Prostorno planiranje. Sekretar Sekretarijata za uredjenje prostora i zaštitu životne sredine, arhitekta Nebojša Adžić, studente je upoznao sa PROSTORNO URBANISTIČKIM PLANOM OPŠTINE NIKŠIĆ i fazama njegove izrade, kao i djelatnostima koje taj sektor obavlja. Studenti su imali priliku da se informišu i aktuelnim dešavanjima, kada je u pitanuu  uredjenje prostora u gradu. Posjeta Opštini Nikšić organizovana je u okviru vježbi iz predmeta Prostorno planiranje i Ruralni razvoj.
Nikšić, 03. 12. 2014. godine

O B A V J E Š T E NJ E
 
Pozivaju se zainteresovani studenti Filozofskog fakulteta u Nikšiću na fakultativnu nastavu ukrajinskog jezika. Prvi čas će se održati 5. decembra u 14.30 u slušaonici 121.
Nikšić, 01. 12. 2014. godine

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE
 
Uvažavajući složenu materijalnu situaciju značajnog broja studenata, koji se u velikom broju obraćaju tim povodom, Rektorski kolegijum, u konsultacijama sa Upravnim odborom preporučuje univerzitetskim jedinicama plaćanja školarina u ratama, uz uslov da se prilikom upisa mora platiti jedna rata, da se sve obaveze iz zimskog semestra izmire do 1. decembra, a sve preostale obaveze za studijsku godinu do 1. aprila. Opširnije...
Nikšić, 01. 12. 2014. godine

Završnica bilateralnog projekta Studijskog programa za pedagogiju Filozofskog Fakulteta u Nikšiću i Odsjeka za pedagogiju u
Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Filozofski fakultet u Nikšiću su 27.11.2014. godine posjetili predstvnici Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, u okviru bilateralnog naučnog projekta ove dvije institucije - „Interkulturalni pristup integraciji Ro­ma: Hrvatska-Crna Gora“. Opširnije... hr
Nikšić, 01. 12. 2014. godine

Posjeta austrijskog ambasadora Johana Freliha
Filozofskom fakultetu u Nikšiću
 
aaU srijedu, 26.11.2014, austrijski ambasador Johan Frelih posjetio je Filozofski fakultet u Nikšiću. Tokom razgovora sa dekanom fakulteta, doc. dr Goranom Barovićem, prodekanima i rukovodiocem Studijskog programa za njemački jezik i književnost, ambasador je izrazio zadovoljstvo zbog sve većeg interesovanja za učenje njemačkog jezika na Filozofskom fakultetu. Opširnije...
Nikšić, 01. 12. 2014. godine

Sporazum o saradnji Filozofskog fakulteta i
JPU »Dragan Kovačević« iz Nikšića

juss

Na Filozofskom fakultetu je u srijedu 26. 11. 2014. godine, potpisan Sporazum o saradnji Filozofskog fakulteta iz Nikšuća i JPU »Dragan Kovačević« iz Nikšića. U srijedu 26. 11. 2014. godine.

Nikšić, 01. 12. 2014. godine

Potpisan sporazum o saradnji izmedju Filozofskog fakulteta iz Nikšića i NVF Ćano Koprivica
Na Filozofskom fakultetu je 25. 11. 2014. godine potpisan Sporazum o saradnji izmedju Filozofskog fakulteta iz Nikšića i NVF Ćano Koprivica sa ciljem unapredjenja kvaliteta rada i u jednoj i u drugoj instituciji.
Nikšić, 01. 12. 2014. godine

Predstavnici delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i predstavnici NVO pokret za Crnu Goru posjetili su Fiozofski fakultet
euPredstavnici delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i predstavnici NVO pokret za Crnu Goru posjetili su Fiozofski fakultet u Nikšiću 25.11.2014. godine. Tom prilikom su se sreli sa dekanom Fakulteta, doc. dr Goranom Barovićem, a prilikom susreta sa studentima govorili o programima koji su dostupni studentima u okviru Evropske unije, o politikama koje se odnose na mlade i odgovarali na pitanja koja su studenti imali za njih.
Nikšić, 01. 12. 2014. godine

RASPORED ANKETIRANJA STUDENATA U ZIMSKOM SEMESTRU
ŠK. 2014/15. GOD.

I NEDJELJA ANKETIRANJA (15. XII)

II NEDJELJA ANKETIRANJA (812. XII)

Nikšić, 28. 11. 2014. godine

ATLAS STIPENDIJA ZA AKADEMSKU 2014/2015 GODINU 
Atlas fondacija je opredijelila novčana sredstva za 20 stipendija u
iznosu od po hiljadu eura (1.000,00 eura). Pravo na učešće na
konkursu imaju redovni studenti završnih godina osnovnih akademskih
studija svih studijskih programa državnog i privatnih crnogorskih
univerziteta.

OPŠTE INFORMACIJE I USLOVI KONKURSA

PRIJAVNI FORMULAR
Nikšić, 24. 11. 2014. godine

Imenovanje profesora Barca za člana Savjeta za usavršavanje Univerziteta Fransoa Rable u Turu
Doc. dr Milan Barac, na predlog Šefa doktorskih (istrazivačkih) studija za jezik i književnost - profesorice Izabele Gavoal sa Univerziteta Franosa Rable u Turu u Francuskoj - izabran je za člana Savjeta za usavršavanje navedenog univerziteta. Milan Barac će biti jedini predstavnik nekog inostranog univerziteta u ovom tijelu koji će sačinjavati i predstavnici profesorskog kora Univerziteta Fransoa Rable, predstavnici srednjoškolskih profesora, gradske biblioteke, muzeja, kao i Opštine grada Tura. Opširnije...
 
Nikšić, 24. 11. 2014. godine

Posjeta ambasadorke Republike Francuske Véronique BRUMEAUX Filozofskom fakultetu

frDekan Filozofskog fakulteta u  Nikšiću, doc. dr Goran Barović primio je u utorak, 18. novembra 2014. godine,  u 11.30  časova, ambasadorku Republike Francuske Véronique BRUMEAUX, direktora Francuskog instituta Crne Gore i savjetnika za saradnju Stéphane Maïcona i atašea za univerzitetsku saradnju Francuskog instituta Crne Gore Natašu Bećirović.Tom prilikom su razgovarali o daljem razvoju saradnje između Filozofskog fakulteta i Ambasade Francuske i Francuskog instituta Crne Gore  na području obrazovanja, univerzitetske saradnje, nauke i kulture, kao i o mogucnostima rada na zajednickim projektima, promociji studiranja i obrazovanja u Francuskoj.
Sastanku su prisustvovale prodekan za nauku i međunarodnu saradnju, doc. dr Biljana  Maslovarić,  rukovodilac Studijskog programa za francuski jezik i književnost, prof. dr Aleksandra Banjević i sekretar  Studijskog programa za francuski  jezik i književnost, mr Danijela Ljepavić.

Nikšić, 22. 11. 2014. godine

Direktor Kancielarije UNICEF-a u Crnoj Gori, gospodin Bendžamin Perks, posjetio Filozofski fakultet

Filozofski fakultet je 17.11.2014. godine posjetila delegacija iz UNICEF-a, koju je predvodio gospodin Bendžamin Perks, direktor Kancelarije  u Crnoj Gori. Sastanak sa predstavnicima UNICEF-a se odvijao kroz dva programsko- radna segmenta. Opširnije...
Nikšić, 24. 11. 2014. godine

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo kandidate: mr Sanju Bogojevic, mr Obrada Smardžića, mr Maju Sekulović i mr Omera Koljenovića (D1); kao i: mr Mariju Mijušković, mr Mirjanu Popović, mr Gordanu Bojičić, mr Olgu Vojičić, mr Sanju Ćetković, mr Milenu Mrdak i mr Ljiljanu Mijanović da kancelariji za doktorske studije, u skladu sa odlukom Senata Univerziteta Crne Gore br. 08-2567/1 od 06.11. 2014. godine, za mentora i članove Komisije za ocjenu polaznih istraživanja za izradu doktorske disertacije, dostavite - kraću biografiju i do 10 najvažnijih referenci iz oblasti doktorske disertacije.

Rukovodilac za doktorske studije 
Prof. dr Miodrag Jovanović
Nikšić, 13. 11. 2014. godine

Potpisan Memorandum o saradnji Filozofskog fakulteta I Fondacije “Petar Petrović Njegoš”

Filozofski fakultet u Nikšiću je 6. 11. 2014. posjetio princ Nikola Petrović Njegoš i tom prilikom je potpisan Memorandum o saradnji između Filozofskog fakulteta i Fondacije “Petrović Njegoš”. Dogovoreno je da Fakultet i Fondacija zajednički rade na projektima, promocije crnogorskog jezika i kulture na međunarodnoj sceni i izučavanje francuskog jezika i kulture u Crnoj Gori.
Opširnije...

niko
Nikšić, 12. 11. 2014. godine

Osnovan Centar za geopolitiku
 
Na Filozofskom fakultetu u Nikšiću nedavno je osnovan Centar za geopolitiku. Riječ je o prvoj instituciji takve vrste u Crnoj Gori, čime se u našoj zemlji faktički utemeljuju geopolitičke studije. Centar će funkcionisati kao nastavna i naučno-istraživačka institucija, a njegov zadatak biće izučavanje geopolitičkih fenomena Crne Gore i Balkana. Nastavu će izvoditi profesori Studijskog programa za Istoriju, kao i naučnici iz drugih crnogorskih institucija. Centar će organizovati i javna predavanja na Filozofskom fakultetu, a planirano je i pokretanje časopisa. Rukovodilac Centra za geopolitiku je prof. dr Živko Andrijašević.
Nikšić, 10. 11. 2014. godine

OBAVJEŠTENJE
Poslovna ponuda postpaid paketa TELEKOMA i TELENORA za zaposlene na Filozofskom fakultetu
TELEKOM:
TELENOR:
 

OBAVJEŠTENJE ZA POLAZNIKE KURSA TURSKOG JEZIKA
 
Pošto je veliki broj prijavljenih kandidata odustao od kursa turskog jezika, umjesto šest predviđenih formiraće se tri grupe polaznika (spajaju se I i IV, II i V, III i VI grupa). Nastava će se odvijati ponedjeljkom i četvrtkom u već određenim terminima. Kurs je besplatan i jedini uslov prisustva nastavi jeste nabavka udžbenika turskog jezika.
Nikšić, 3. 11. 2014. godine

ODRŽANA OSNIVAČKA SKUPŠTINA CRNOGORSKOG
GEOGRAFSKOG DRUŠTVA

 
Na Filozofskom fakultetu u Nikšiću je 29. 10. 2014. godine, održana osnivačka skupština CRNOGORSKOG GEOGRAFSKOG DRUŠTVA. Osnivanje društva su pokrenuli profesori i studenti geografije Filozofskog fakulteta u Nikšiću, koji žele da se geografija kao i njene srodne naučne discipline razvijaju i šire i da šira javnost prepozna značaj koji geografija ima u svim savremenim društvima pa tako i kod nas. Opširnije... geo
Nikšić, 30. 10. 2014. godine

OBAVJEŠTENJE ZA POLAZNIKE KURSA TURSKOG JEZIKA
 

Ispravka broja računa
Broj računa korisnika: 510-0-40
Poziv na broj odobrenja: 2341011-8-10428
Naziv korisnika: Ambasada Republike Turske u Podgorici
Svrha transfera: udžbenik turskog jezika 
Fotokopiju uplatnice potrebno je donijeti u dekanat do 31. 10. 2014. do 12 sati.
Nakon toga će Turski kulturni centar  dostaviti  plaćene udžbenike, o čemu ćete biti blagovremeno obaviješteni.

Nikšić, 29. 10. 2014. godine

OBAVJEŠTENJE
 
Obavještavaju se studenti koji su se prijavili na kurs turskog jezika da će nastava početi u ponedjeljak 27. 10. 2014. godine. Časove će držati dva profesora turskog jezika. Raspored predavanja je donekle korigovan, dok grupe koje su ranije određene ostaju iste.
Preuzmi raspored predavanja
Nikšić, 24. 10. 2014. godine

O B A V J E Š T E NJ E
 

Obavještavamo kandidate: mr Ivana Tepavčevića, mr Oliveru Terzić – Mišnić, mr Biljanu Mićković i mr Saita Šabotića da smo od Rektorata Univerziteta Crne Gore dobili Pravila kojih treba da se pridržavamo prilikom dostavljanja predloga za mentore i članova komisije u postupku sticanja akademskog stepena doktora nauka. Ovaj dopis je skeniran, nalazi se na sajtu, te vas molimo da prema datim uputstvima postupite i dostavite Kancelariji za doktorske studije biobibliografije sljedećih mentora i članova komisije (u pitanju je Komisija za ocjenu polaznih istraživanja):

 1. mr Sait Šabotić
  prof. dr Nada Tomović, prof. dr Šerbo Rastoder i prof. dr Enes Pelidija
 2. mr Ivan Tepavčević
  prof. dr Nada Tomović, prof. dr Đorđe Borozan, prof. dr Lidija Vujačić
 3. mr Olivera Terzić – Mišnić
  prof. dr Radivoje Konstantinović, prof. dr Alain Tassel, doc. dr Dragan Bogojević
 4. mr Biljana Mićković
  prof. dr Radovan Bakić, prof. dr Branko Radojičić, doc. dr Miroslav Doderović

Na sjednici održanoj 02.10.2014. godine Senat je zaključio da je prilikom dostavljanja predloga za mentore opširnije

Rukovodilac za doktorske studije
Prof. dr Miodrag Jovanović

Studentima postdiplomskih magistarskih i doktorskih studija
 
O B A V J E Š T E NJ E
 
Svi studenti postdiplomskih magistarskih i doktorskih studija koji imaju dugovanja na ime školarine obavezni su da u najkraćem roku izvrše svoje obaveze.
Do uplate duga biće stornirana procedura nastavka studija u skladu sa Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama i Pravilima doktorskih studija.
D E K A N A T
Nikšić, 17. 10. 2014. godine

OBAVJEŠTENJE 
 
Sjednica Vijeća Filozofskog fakulteta održaće se u srijedu 15. 10. 2014. godine sa početkom u 11,30 časova.
DNEVNI RED
Nikšić, 13. 10. 2014. godine

OBAVJEŠTENJE
 
SPISAK  PRIJAVLJENIH  KANDIDATA  ZA  KURS  TURSKOG  JEZIKA
 
Nikšić, 02. 10. 2014. godine

REZULTATI KONKURSA ZA MAGISTARSKE I DOKTORSKE STUDIJE
 
Preuzmi rezultate za MAGISTARSKE studije...
Preuzmi rezultate za DOKTORSKE studije...
Nikšić, 23. 9. 2014. godine

FILOZOFSKI FAKULTET – NIKŠIĆ
I
YUNUS EMRE ENSTITÜSÜ
TURSKI KULTURNI CENTAR – PODGORICA
 
Organizuju besplatni kurs turskog jezika za studente Filozofskog fakulteta. Nastava će se izvoditi dva puta nedjeljno u prostorijama Fakulteta. Prijave se primaju od 22. do 26. 9. 2014. u dekanatu.
Nikšić, 22. 9. 2014. godine

KONKURSI ZA UPIS STUDENATA NA MAGISTARSKE I DOKTORSKE STUDIJE
 
- Za upis studenata na postdiplomske magistarske studije
- Za upis studenata na doktorske studija
Nikšić, 15. 9. 2014. godine

REZULTATI KONKURSA ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA ZA STUDIJSKU 2014/15. godinu - TREĆI UPISNI ROK

Filozofija
Sociologija

Ruski jezik i književnost
Italijanski jezik i književnost
Francuski jezik i književnost
Njemački jezik i književnost
Psihologija

Obrazovanje učitelja

Upis kandidata izvršiće se zaključno sa 1. septembrom 2014. godine.

Nikšić, 27. 8. 2014. godine

REZULTATI KONKURSA ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA ZA STUDIJSKU 2014/15. godinu - DRUGI UPISNI ROK

Studijski programi:

Filozofija
Geografija
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
Srpski jezik i južnoslovenske književnosti
Ruski jezik i književnost
Italijanski jezik i književnost
Francuski jezik i književnost
Pedagogija
Predškolsko vaspitanje
Psihologija

Upis kandidata izvršiće se zaključno sa 12. julom 2014. godine godine.

Kandidati koji ne izvrše upis zaključno sa 12. julom 2014. godine gube pravo na upis, a njihova mjesta biće uključena u Konkurs za treći upisni rok.
Nikšić, 11. 7. 2014. godine

Međunarodna konferencija
Balkan u savremenoj putopisnoj književnosti
Na Filozofskom fakultetu u Nikšiću održana je međunarodna konferencija Balkan u savremenoj putopisnoj književnosti, u periodu od 19. do 21. juna 2014. godine. Konferenciju je otvorio profesor Tim Youngs, direktor Centra za studije putopisne književnosti sa Notingam Trent univerziteta u Velikoj Britaniji i autor brojnih radova o putopisnoj knjizevnosti koje su izdale velike svjetske izdavacke kuce. A pridružili su nam se mnogi renomirani istraživači, kao što je antropolog Antonia Young, koji su radili u uskoj stručnoj oblasti, razmatrajući analizu inostranih putopisa ostvarenih u XX i XXI vijeku. Opširnije...

Preuzmi Knjigu apstrakata...
Nikšić, 4. 7. 2014. godine

REZULTATI KONKURSA ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA ZA STUDIJSKU 2014/15. godinu - PRVI UPISNI ROK

Sociologija
Filozofija
Istorija
Geografija
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti

Srpski jezik i južnoslovenske književnosti
Engleski jezik i književnost
Ruski jezik i književnost
Italijanski jezik i književnost
Francuski jezik i književnost
Njemački jezik i književnost
Pedagogija
Obrazovanje učitelja
Predškolsko vaspitanje
Psihologija

Upis kandidata izvršiće se 1. i 2. jula 2014. godine.

Kandidati koji ne izvrše upis zaključno sa 2. julom 2014. godine gube pravo na upis, a njihova mjesta biće uključena u Konkurs za drugi upisni rok.
Nikšić, 30. 6. 2014. godine

UNIVERZITET CRNE GORE
RASPISUJE KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA
za studijsku 2014/15. godinu – I upisni rok

Preuzmi konkurs...
Nikšić, 20. 6. 2014. godine

INTERNI OGLAS ZA ANGAŽOVANJE NASTAVNIKA U STUDIJSKOJ 2014/15.
Preuzmi oglas...
Nikšić, 11. 6. 2014. godine

PROMOCIJA ROMANA MI, IZBRISANI SLOBODANA VLADUŠIĆA
U četvrtak, 15. maja 2014. Studijski program za srpski jezik i južnoslovenske književnosti u saradnji sa Ambasadom Republike Srbije organizovao je na Filozofskom fakultetu promociju romana Mi, izbrisani Slobodana Vladušića. Na promociji su govorili Radoje Femić, Goran Radonjić i autor.
Opširnije...
Nikšić, 29. 5. 2014. godine

O B A V J E Š T E NJ E

Filozofski fakultet organizuje akciju prikupljanja pomoći za postradale od poplava u Srbiji i BiH u podjedeljak od 12,00 sati u holu fakulteta. Sva prikupljena pomoć će u utorak biti proslijeđena Crvenom krstu Nikšić za dalju distribuciju.

Nikšić, 18. 5. 2014. godine

IV Francusko veče u Nikšiću
Četvrto Frankofono veče u organizaciji studenata i profesora Studijskog programa za francuski jezik i književnost, namijenjeno svim prijateljima frankofonije, održano je u četvrtak, 8. 5. u amfiteatru Filozofskog fakulteta. Moderatorka večeri je bila doc. dr Jasna Tatar-Anđelić.
Opširnije...
Nikšić, 13. 5. 2014. godine

Posjeta gradonačelnika Saens Penja gdina Herarda Ćipolinija i gđe Alisije Ganja direktorice Centra za kulturu Saens Penja Filozofskom fakultetu

U okviru posjete Nikšiću, gradonačelnik Saens Penja, provincije Ćako u Argentini gdin Herardo Ćipolini i gđa Alisija Ganja, direktorica Centra za kulturu Saens Penja održaće predavanje o značaju crnogorske imigracije u gradu Saens Penja u provinciji Ćako u Argentini. Predavanje će se održati 12. maja 2014. u 12.30h, Svečana sala Filozofskog fakulteta.

Nikšić, 9. 5. 2014. godine

Dan Evrope u Nikšiću
“MLADI U CRNOJ GORI I PROCES PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI”

Četvrtak, 8. maj – Filozofski fakultet
Danila Bojovića, 81400 Nikšić
15.00-16.30h

Studenti, profesori, članovi CSO i drugih zainteresovanih organizacija iz Nikšića dobijaju priliku da prisustvuju i učestvuju u diskusiji o značaju učešća mladih ljudi u aktuelnom procesu crnogorskog pristupa Evropskoj Uniji. Opširnije...

Nikšić, 5. 5. 2014. godine

Gostovanje Mila Lompara
U utorak 8. aprila 2014. Studijski program za srpski jezik i južnoslovenske književnosti u saradnji sa Ambasadom Republike Srbije i Maticom srpskom – Društvom članova u Crnoj Gori organizovao je gostovanje Mila Lompara, profesora srpske književnosti XVIII i XIX vijeka i kulturne istorije Srba na Filološkom fakultetu u Beogradu. Opširnije...
Nikšić, 23. 4. 2014. godine

OKRUGLI STO SISTEM OBRAZOVANJA I DIGITALNA KULTURA

Odbor za obrazovanje Cmogorske akademije nauka i umjetnosti organizuje okrugli sto Sistem obrazovanja i digitalna kultura, koji će se održati 7. novembra 2014. godine. Opširnije...

Okvirne teme...

Nikšić, 14. 4. 2014. godine

Vijeće Filozofskog fakulteta na sjednici, održanoj 9. 04. 2014. godine, utvrdilo je

PREDLOG

Da se dr Goran Barović, docent imenuje za dekana Filozofskog fakulteta za mandatni period 2014-2017.

Preuzmi dokument...
Nikšić, 9. 4. 2014. godine

FRANCUSKO VEČE NA FILOZOFSKOM FAKULTETU
U četvrtak 3. aprila 2014, u organizaciji Studijskog programa za francuski jezik i književnost u amfiteatru Filozofskog fakulteta održano je treće Francusko veče. Prisutni su imali priliku da uživaju u bogatom programu koji je pripremljen za tu priliku.
Opširnije...
Nikšić, 7. 4. 2014. godine

O B A V J E Š T E NJ E
Sjednica Vijeća Filozofskog fakulteta u proširenom sastavu, održaće se u srijedu 9. aprila 2014. godine, sa početkom u 11,30 časova.

Opširnije...
Nikšić, 3. 4. 2014. godine

Programi kandidata za dekana za izborni period 2014-2017. godine

Doc. dr Goran Barović

Prof. dr Tatjana Bečanović

Nikšić, 2. 4. 2014. godine

KONFERENCIJA: Balkan u savremenoj putopisnoj književnosti
Filozofski fakultet, Univerzitet Crne Gore
Nikšić, 19-21. jun 2014.

Kao što je Marija Todorova ustanovila u svojoj studiji Zamišljanje Balkana, upravo suputnici odvajkada bili osnovne komunikativne spone između različitih političkih, kulturnih i geografskih jedinica i krajevasvijeta, te i prvi tumači svijeta u koji se doputovalo. Onoliko koliko govori o drugom svijetu, njihovo pismo ogledalo je i koncepcijskog svijeta iz kojeg se krenulo na putovanje i odgovor na pitanje zbog čega se onaj koji dočekuje pokazuje tom svijetu u određenom svijetlu. Imajući u vidu ubrzana dešavanja i promjene kojima svjedočimo, konferencija Balkan u savremenoj putopisnoj književnosti biće posvećena analizi inostranih putopisa ostvarenih u periodu od 1990. godine, ali dobrodošla su i izlaganja posvećena ranijem periodu.

Preuzmi poziv...

Nikšić, 2. 4. 2014. godine

CALL FOR PAPERS: The Balkans in Contemporary Travel Writing
Faculty of Philosophy, University of Montenegro
Nikšić, June 19-21, 2014

In her seminal study Imagining the Balkans Maria Todorova observed that travellers and travel writers have always been the first to make communicative links between various political, cultural, and geographic units and parts of the world and, therefore, they have also been the first interpreters of the travelled world. As much as travel writing tells about that world, the heritage of travel writers mirrors the conceptual world that initiated their travels, providing fertile ground to investigate the question of why the “other” appears exactly as it does through the traveller’s perspective. As we have witnessed abrupt changes in the region in the last three decades, our conference will be devoted to the analysis of travel writing created during this period, but papers considering earlier examples will be welcome. We invite scholars to join us and contribute with their innovative papers to our efforts, so thattogether we may explore this challenging theme.

Download Call for Papers...

Nikšić, 2. 4. 2014. godine

O B A V J E Š T E NJ E

NAJAVA: Sjednica Vijeća Filozofskog fakulteta

ODLUKA Vijeća Filozofskog fakulteta

Nikšić, 26. 3. 2014. godine

DANI FRANKOFONIJE NA FILOZOFSKOM FAKULTETU
U četvrtak 24. marta 2014, u amfiteatru Filozofskog fakulteta održana je proslava Dana frankofonije. Studijski program za francuski jezik i književnost  je tim povodom tradicionalno priredio sadržajan program.

Opširnije...
Nikšić, 26. 3. 2014. godine

O B A V J E Š T E NJ E

Sjednica Vijeća Filozofskog fakuIteta u punom sastavu održaće se u utorak 25. 03.2014. godine sa pocetkom u 11,30 casova.

DNEVNI RED

Verifikacija izvjestaja Izborne Komisije za sprovodjenje procedure izbora dekana Filozofskog fakulteta za mandatni period 2014-2017. god. i utvrdjivanje konacne liste kandidata.

Preuzmi obavještenje...

Nikšić, 19. 3. 2014. godine

IZVJESTAJ IZBORNE KOMISIJE
Preuzmi izvještaj...
Nikšić, 14. 3. 2014. godine

P R O S L A V A     D A N A     F R A N K O F O N I J E

Studijski program za francuski jezik i književnost organizuje

PROSLAVU DANA FRANKOFONIJE

Program: Izbor najboljih literarnih  radova na temu: „Deset riječi frankofonije“, skečevi, poezija, muzika

Filozofski fakultet, sala amfiteatra, 24. 03. 2014. u 12:00

D  o  b  r  o  d  o  š  l  i
B  i  e  n  v  e  n  u  e

Nikšić, 13. 3. 2014. godine

O B A V J E Š T E NJ E

Univerzitet u Skadru “Luigj Gurakuqi” u saradnji sa brojnim partnerima iz Evrope i SAD-a organizuje međunarodnu naučnu konferenciju, koja će se održati 30. i 31. maja u Skadru. Filozofski fakultet je jedna od partnerskih institucija. Tema konferencije, Istraživanja i obrazovanje – izazovi budućnosti, obuhvata podteme iz različitih naučnih oblasti.  

Preuzmite zvanični poziv za konferenciju.

Preuzmite uputstvo za autore.

Nikšić, 10. 3. 2014. godine

OTVOREN UPISNI ROK ZA POLAGANJE ISPITA  D E L E - MEĐUNARODNO PRIZNATE DIPLOME O ZNANJU ŠPANSKOG JEZIKA

Obavještavaju se svi zainteresoavni kandidati  koji žele da formalizuju svoje znanje španskog jezika da mogu polagati ispit DELE na Filozofskom fakultetu koji je ujedno Centar Instituta Servantes za Crnu Goru.
Diploma španskog kao stranog jezika (DELE) zvanični je dokument međunarodnog karaktera kojI dodjeljuje Institut Servantes u ime Ministarstva obrazovanja, kulture i sporta u Španiji.
Kandidati će moći da steknu diplome o znanju španskog jezika u zavisnosti od nivoa za koji se prijave (A1, A2, B1, B2, C1, C2) a ispit će se održati 24. maja 2014. godine.

Upisni rok traje do 11. aprila 2014.
Za dodatne informacije kandidati se mogu obratiti prof. mr Ivani Kovač Barett putem mejla: ivana-kovac@hotmail.com ili na telefon 067 494 506.

Nikšić, 28. 2. 2014. godine

AKTA FILOZOFSKOG FAKULTETA POVODOM PREDSTOJEĆEG IZBORA DEKANA

ODLUKA

PREDLOG ODLUKE

SPISAK VIJEĆA FILOZOFSKOG FAKULTETA ZA IZJAŠNJAVANJE O PREDLOŽENIM KANDIDATIMA ZA DEKANA


Nikšić, 26. 2. 2014. godine

Na Filozofskom fakultetu predstavljena knjiga “Crnogorci u Južnoj Americi”
Dana, 13.02.2014.godine, u organizaciji Filozofskog fakulteta i Matice crnogorske predstavljena je knjiga „Crnogorci u Južnoj Americi“ autora Marijana Miljića i Gordana Stojovića. Prisutne je u ime fakulteta pozdravio prodekan za nastavu doc. dr Goran Barović. O knjizi je govorio prof. dr Slobodan Vukićević a predavanje o cnogorskom iseljeništvu u Argentini i Južnoj Americi održao je autor knjige Gordan Stojović, član Upravnog odbora Matice crnogorske i ambasador Crne Gore u Argentini, Čileu i Brazilu. Opširnije...
Nikšić, 17. 2. 2014. godine

Posjeta Filozofskom fakultetu delegacije Ruske akademije za nacionalnu ekonomiju i javnu upravu pri predsjedniku Ruske federacije
U četvrtak 30. junuara 2014. godine na Filozofskom fakultetu boravila je delegacija Instituta za državnu upravu i ?dministraciju Ruske akademije za nacionalnu ekonomiju i javnu upravu pri predsjedniku Ruske federacije, koju su sačinjavali prof. dr Feliks Izosimovič Šarkov i doc. dr Vera Igorevna Zaharova. Kao priznanje za cjelokupni dosadašnji rad u razvijanju naučne misli, Institutu za sociologiju i psihologiju, stiglo je priznanje u pogledu naučne sardanje sa ovim prestižnim međunarodnim institutom. Ova saradnja preduslov je ne samo profesionalnog habilitiranja u svetskoj naučnoj eliti, već i kulturnog zbivanja i vrijednosne evaluacije postignutih rezultata. Opširnije...
Nikšić, 31. 1. 2014. godine

Prisustvo Filozofskog fakulteta na međunarodnoj konferenciji o Erasmus+ programu Evropske Komisije

Januara 17. i 18. 2014. godine, u Atini an Atinskom univerzitetu, održana je prva međunarodna konferencija o novom program razmjene i saradnje na nivou visokog i srednješkolskog obrazovanja na Zapadnom Balkanu, Erasmus +, koji od ove godine podržava Evropska Komisija. Konferenciji je prisustvovalo 250 nastavnika, predstavnika vlada i evropskih programa razmjene iz cijelog regiona.
Opširnije...

Ovdje možete preuzeti Power Point prezentaciju SEEPALS projekta...

Nikšić, 31. 1. 2014. godine

Ambasador Crne Gore u Argentini posjetio Filozofski fakultet

Ambasador Crne Gore u Argentini, gospodin Gordan Stojović, dosadašnji zamjenik direktora Uprave za dijasporu i član Upravnog odbora Matice Crnogorske, posjetio je Filozofski fakultet i tom prilikom razgovarao sa  Dekanom prof. dr Blagojem Cerovićem o budućoj saradnji Filozofskog fakulteta, Uprave za dijasporu, Matice Crnogorske i prve Ambasade Crne Gore u jednoj od zemalja španskog govornog područja.

Nikšić, 24. 1. 2014. godine

NAUČNI SKUP

U saradnji sa Mediterranean Center of Social and Educational Research, koji svoje sjedište ima na Univerzitetu La Sapienza u Rimu, Filozofski fakultet organizuje naučni skup koji će se održati u Budvi.

Preuzmite zvanični poziv za ovaj naučni skup...

Nikšić, 4. 1. 2014. godine

O B A V J E Š T E NJ E

Filozofski fakultet će 25. decembra 2013. godine u 11.00 sati, organizovati svečanost na kojoj će nagraditi studente Fakulteta koji su položili sve predviđene ispite sa prosjekom najmanje 9,50. 
Stavljamo na uvid spisak studenata koji imaju pravo na ovu nagradu i molimo sve studente, koji su eventualno omaškom izostavljeni na spisku da o tome obavijeste studentsku službu.

D E K A N
Prof. dr Blagoje Cerović

Spisak nagradjenih studenata...

 

GOSTOVANjE ZORANA ŽIVKOVIĆA

U utorak 10. decembra 2013. Studijski program za srpski jezik i južnoslovenske književnosti u saradnji sa Ambasadom Republike Srbije organizovao je gostovanje Zorana Živkovića, književnika i profesora na Filološkom fakultetu u Beogradu.

Opširnije...

Nikšić, 20. 12. 2013. godine

O B A V J E Š T E NJ E

Povodom 50-GODIŠNJICE PEDAGOŠKE AKADEMIJE, NASTAVNIČKOG FAKULTETA I FILOZOFSKOG FAKULTETA U NIKŠIĆU  na Sceni 213, 18. 12. 2013. godine u 11 časova održaće se završna svečanost.

Nikšić, 5. 12. 2013. godine

SKUP

POLA VIJEKA PEDAGOŠKO NAUČNE MISIJE

(Pedagoška akademija, Nastavnički fakultet, Filozofski fakultet
1963-2013.)

Preuzmi program...

Nikšić, 5. 12. 2013. godine

P O Z I V

U srijedu u 10h u sali Amfiteatra na Filozofskom fakultetu u Nikšiću održaće se predavanje na temu "PEDAGOŠKA PREVENCIJA I RESOCIJALIZACIJA: POREMAĆAJI U PONAŠANJU I OVISNOST O IGRAMA NA SREĆU", prof. dr. sc. Neven Hrvatić sa Sveučilišta u Zagrebu.

Pozivamo studente i uposlene na Studijskim programima za pedagogiju, psihologiju, obrazovanje učitelja i predškolsko vaspitanje, kao i sve zainteresovane za ovu tematiku da prisustvuju predavanju.

Studijski program za pedagogiju

Nikšić, 25. 11. 2013. godine


OGLAS

Za prikupljanje ponuda radi davanja u zakup prostora Kluba Filozofskog fakulteta

Preuzmi oglas...

Nikšić, 20. 11. 2013. godine

NAUČNI SKUP NJEGOŠ – PJESNIK, FILOZOF, DRŽAVNIK

Naučni skup Njegoš – pjesnik, filozof, državnik održan je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, 13. novembra, upravo na dan rođenja velikog genija, i predstavlja četvrti po redu ali najznačajniji skup u 2013. godini, posvećen jubileju ove ustanove – pedesetogodišnjici njenog postojanja i rada. Opširnije...

Nikšić, 15. 11. 2013. godine

OBAVJEŠTENJE O DODJELI NAGRADA NAJBOLJIM STUDENTIMA ZA STUDIJSKU 2012/13. KOJA ĆE SE OBAVITI KRAJEM OVE GODINE

Na linku možete pogledati spisak studenata koji su po informacijama iz studentske službe položili sve predviđene ispite i tokom studija ostvarili prosjek 9,50 i više. Molimo studente koji eventualnom omaškom nijesu na spisku da se jave studentskoj službi.

Preuzmi spisak...

Nikšić, 12. 11. 2013. godine

STUDENTI FRANCUSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI U POSJETI FONDACIJI “PETROVIĆ NJEGOŠ“ I FRANCUSKOM UGLU „FREDERIC ROSSIF“ NA CETINJU
U znak početka saradnje Studijskog programa za francuski jezik i književnost Filozofskog fakulteta i Fondacije „Petrović Njegoš“, grupa studenata francuskog jezika i književnosti sa doc.dr Jasminom Tatar Anđelić je bila gost Fondacije „Petrović Njegoš“ u Dvorcu Petrovića na Kruševcu u Podgorici. Nakon obilaska prostorija dvorca, Generalni sekretar Fondacije Milica Perišić ih je upoznala sa aktivnostima i mogućnostima saradnje. Opširnije...
Nikšić, 12. 11. 2013. godine

Naučni skup

NJEGOŠ – PJESNIK, FILOZOF, DRŽAVNIK

(povodom 200 godina od rođenja)

održaće se na Filozofskom fakultetu

13. novembra 2013. godine.

Preuzmi program...

 

Nikšić, 30. 10. 2013. godine

 


Arhiva vijesti

Strana 1 2 3 4 5 6 7

 
 

 

 
 
 

 

 

 

filoloski

ig

fo

rij

E-CRIS