mn en

 

 


O fakultetu


- Filozofski fakultet -

Filozofski fakultet u Nikšiću svoje korjene ima u više decenija staroj tradiciji visokoškolstva u Crnoj Gori, a sam njegov početak veže se za osnivanje prve više škole u Republici, otvaranje Više pedagoške škole u Cetinju 1947. godine, koja je obrazovala nastavnni kadar za osnovne škole, a koja je pod nazivom Pedagoška akademija od 1963. godine radila u Nikšiću. Ona je 1977. godine transfrmisana u Nastavnički fakultet, koji je 1988. godine u skladu sa Programom racionalizacije visokoškolskog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada preimenovan u Filozofski fakultet. Filozofski fakultet u Nikšiću predstavlja složenu obrazovnu i naučnu instituciju koja u okviru svoje matične djelatnosti organizuje i realizuje osnovne, specijalističke i poslijediplomske studije, kao i postupak za sticanje naučnog stepena doktora nauka.

Osnovne studije

Osnovne studije na Filozofskom fakultetu organizuju se i realizuju na sljedećim odsjecima:

 • Sociologija
 • Filozofija
 • Istorija
 • Geografija
 • Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
 • Srpski jezik i južnoslovenske književnosti
 • Engleski jezik i književnost
 • Ruski jezik i književnost
 • Italijanski jezik i književnost
 • Francuski jezik i književnost
 • Njemački jezik i književnost
 • Pedagogija
 • Obrazovanje učitelja
 • Predškolsko vaspitanje
 • Psihologija
Adresa:

Danila Bojovića bb, 81400 Nikšić, CRNA GORA

Tel: +382 40 243 921       
Fax: +382 40 247 109

Studentska služba:

Tel: +382 40 243 912       
Fax: +382 40 247 109

e-mail: ff@ac.me

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

filoloski

institut_sociologija

ig

fo

rij

E-CRIS